ติดต่อเรา

 

ที่อยู่ และ แผนที่ตั้งTravel_TH

บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จํากัด

JVS FINANCIAL ADVISORY COMPANY LIMITED

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่: 121/82 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ชั้น 28

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2641-2045 โทรสาร: 0-2642-2919

เวปไซด์:  www.jvsfa.co.th

อีเมล์: fa@jvsfa.co.th

สำนักงาน บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตึกอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 28

ด้านหน้าตึกมี   MRT   สถานีศูนย์วัฒนธรรม

เชื่อมโยงแผนที่ใน Google “13.767257,100.570811

การเดินทางมาสำนักงานโดยวิธี

- หากเริ่มต้นที่   สถานีรถไฟฟ้า BTS  อโศก     เมื่อเดินลงมาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุขุมวิท     มาลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรม ตึก RS

   ทางออก 4

 JVS_Map_TH