ลูกค้า

 

ลูกค้า รายงานธุรกรรม วันที่งานสำเร็จ

ลูกค้า

 บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  และรายการเกี่ยวโยง เมษายน 2557
 EIC บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (tender offer)

มกราคม 2557 และ

  มีนาคม  2557

 country group บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) การประเมินมูลค่าการลงทุนซื้อสินทรัพย์ในประเทศสหราชอาณาจักร ธันวาคม  2556

ลูกค้า

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปและได้มาซึ่งสินทรัพย์ พฤศจิกายน 2556
true บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานวิเคราะห์ทางการเงินรายการจำหน่ายไปและได้มาซึ่งสินทรัพย์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กันยายน 2556
AEC บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (tender offer) มิ.ย. 2556
AJP_Logo บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระในการให้ความเห็น เกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ มี.ค 2556
GJS Steel บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยง ธ.ค 2555
 GoldenLand บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (Voluntary tender offer) พ.ย 2555
SMC บริษัท เอส เอ็ม ซี พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเกี่ยวโยง ต.ค 2555
ScanGlobal บริษัท สแกนโกลบอลจํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเกี่ยวโยง ต.ค 2555
TFI_Thai Film Industries บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้มาจําหน่ายไปและรายการเกี่ยวโยง มี.ค 2555
EnergyEarth บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการได้มาจำหน่ายไปและรายการเกี่ยวโยง

ที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (tender offer)

ส.ค 2554

ม.ค 2554